Grote kans dat je een depressie had, hebt of krijgt

Maar liefst een op de tien mannen en een op de vijf vrouwen heeft ergens in zijn of haar leven een depressie. Op dit moment lijdt ruim een half miljoen Nederlanders eraan. Niets om je voor te schamen dus. Ik heb er zelf ook wel eens tegenaan gezeten.

 

Depressie komt natuurlijk ook voor onder bekende Nederlanders. Op 25 januari 2016 vond daarom in Theater Amsterdam het Depressiegala plaats. BN’ers die zelf er zelf aan leden, probeerden met onder andere liedjes en cabaret het taboe op deze ziekte te doorbreken. 

 

Wanneer heb je een depressie?

 

Maar wanneer spreek je nu van een depressie? Daarvoor moet je tenminste vijf van de onderstaande klachten hebben. Die tenminste twee weken onafgebroken aanwezig zijn. En die duidelijk lijden en/of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren veroorzaken.

 1. Sombere stemming
 2. Verlies van plezier
 3. Gewichtsverlies of –toename
 4. Slaapproblemen
 5. Lichamelijke onrust of juist geremdheid
 6. Verminderde energie
 7. Negatieve gevoelens zoals waardeloosheid, of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid
 9. Gedachten aan de dood

 

Wat is het verschil tussen overspannenheid, een burn-out en een depressie?

 

Zoals je misschien opvalt, komen veel van deze depressie-symptomen overeen met die van overspannenheid of een burn-out. Maar er zijn verschillen: een burn-out is veel heftiger dan overspannenheid en heeft impact op je hele persoonlijkheid. En bij een depressie gaat het echt om een psychische aandoening, waarbij psychotherapie en eventueel medicatie aan de orde is.

Hieronder vind je de verschillen overzichtelijk op een rij:

Verschillen tussen overspannenheid, burn-out en depressie

. Overspannen Burn-out Depressie
Oorzaak Opeenstape-ling van stressgevende factoren of situaties Langdurige chronische overbelasting Complex en niet helemaal duide-lijk, maar er is steeds meer over bekend; hier kom ik een andere keer op terug
Symptoom Opgejaagd-heid, sterk wisselende stemmingen Geestelijke en lichamelijke uitputting Somberheid, stemmings-schommelingen, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, terugtrekken uit de (sociale) wereld
Probleem Onvermogen om probleem-situaties op te lossen De energie-huishouding is verstoord Onvermogen om ergens van te genieten, gedachten aan de dood, geen toekomst zien
Werkgere-lateerd Niet noodzakelijk Altijd Een depressie heeft met alle aspecten van je leven te maken, dus óók je werk
Houding t.o.v. je werk Onveranderd Tegenzin, vaak cynisch Niet van toepassing
Behande-ling Rust, je probleem-oplossend vermogen vergroten Terugwinnen van de regie op je leven Psychotherapie en/of antidepressiva

 

Wat is het verschil tussen een rouwproces en een depressie?

 

Een rouwproces lijkt ook op een depressie. Denk aan je gemoedstoestand na het verlies van iets dat heel belangrijk voor je is, zoals je geliefde, werk of gezondheid. Maar er bestaat een essentieel verschil. Bij een rouwproces hebben de ernst en duur van de sombere stemming een logisch verband met de ‘stressfactor’. Dat wil zeggen: de ernst van het verlies dat je leed. En bij een depressie is dat niet zo. De somberheid lijkt ‘overdreven’.

 

Andere stemmingsstoornissen

 

Behalve de bovengenoemde stemmingsstoornissen zijn er nog andere:

 • Bipolaire stoornis. Deze wordt ook wel manische depressie genoemd, waarbij overdreven opgewekte en sombere perioden elkaar afwisselen.
 • Een stemmingsstoornis die veroorzaakt wordt door een lichamelijke aandoening, zoals Alzheimer.
 • Een stemmingsstoornis door het gebruik van een middel, zoals drugs.

Herken je jezelf in een van deze omschrijvingen? Loop er niet te lang mee rond. Je huisarts kan je verder helpen.

 

[Bronnen: Depressiegala.nl; Depressie.org; Klinische Psychologie – Theorieën en psychopathologie, H.T. van der Molen e.a.]

 

Wat denk jij?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nog geen reacties

My Facebook Page